Prečistenie studne Obec Zvončín

Dátum: 
piatok, 24 jún, 2016 - 17:15

Na požiadanie starostky Obce Zvončin hasiči z Košolnej prišli pomôcť prečistiť studňu, ktorá slúži pre obecný úrad a škôlku vo Zvončíne.