Budovy

DHZ Košolná má obcou pridelené tieto budovy do užívania:

  • Hasičská zbrojnica - nachádza sa v budove obecného uradu
  • Klubovňa DHZ - nachádza sa v budove starej školy