Taktické cvičenia

Okrskové taktické cvičenie - Košolná, jeseň 2016

Dňa 15.10.2016 sa v Košolnej konalo Okrskové taktické cvičenie. V rámci príprav OTC sme dali okrskovým funkcionárom návrh na zmenu organizácie a prístupu k taktickým cvičeniam. Podstatou návrhu na zmenu taktického cvičenia bolo čo najviac priblížiť sa realite počas požiaru – vychádzať z lokálnych podmienok, pripraviť sa na rôzne situácie, koordináciu – velenie počas požiaru ponechať na miestny DHZ.

Okresné metodické zamestnanie Lošonec júl 2016

Okresné metodické zamestnanie v Lošonci bolo zamerané na nácvik protipovodňovej služby v súčinnosti všetkých DHZ okresu Trnava, HaZZ Trnava a DHZ Pole. DHZ vykonali nácvik stavania protipovodňových bariér, HaZZ Trnava prezentoval veľkokapacitné kontajnerové čerpadlo a plničku vriec pieskom a DHZ Pole prezentovalo špeciálnu techniku používanú pri živelných pohromách.