Miestne taktické cvičenie Košolná máj 2016

Miestne taktické cvičenie v Košolnej na jar 2016 bolo zamerané na preskúšanie PPS 1200 a PPS 1500. Obi dve PPS sú po generálnej oprave. Požiarne striekačky boli skúšané individuálne i súčasne pri nácviku diaľkovej dopravy vody.