Hasiči v škôlke

Hasiči v škôlke 2018

Dňa 15.6.2018 DHZ Košolná  zorganizoval už 4.ročník športovo-zábavného podujatia pre našich najmenších - pre deti v materskej škôlke. Tento rok sa akcia konala na futbalovom ihrisku z dôvodu stavebných prác na školskom dvore. Pre deti hasiči pripravili zábavné i súťažné disciplíny s hasičskou tématikou, deťom predviedli hasiči požiarny zásah a naši mladí hasiči z mládežníckeho družstva požiarny útok.

Hasiči v škôlke 2016

Dňa 17.06.2016 sa konal druhý ročník akcie venovanej pre našich najmenších pod názvom "Hasiči v škôlke". Deti boli v úvode akcie obdarované darčekmi v podobe hasičských šiltoviek. Hasiči deťom predviedli ukážku požiarneho zásahu a zjednodušeného požiarneho útoku, deti si mohli vyskúšať striekanie z vodného dela a prúdnic na terče. Pre deti boli pripravené tiež súťažné disciplíny v štafete jednotlivcov a družstiev.

Hasiči v škôlke 2015

"Hasiči v škôlke" - akcia venovaná našim najmenším, ukážka hasičského zásahu, súťaže, hry, možnosť vyskúšať si hasičskú techniku. Koná sa pred koncom školského roku v škôke v Košolnej. V roku 2015 sa akcia konala po prvý krát a už sa hasiči aj deti tešia na ďalší ročník.