Hasiči v škôlke 2018

Dátum akcie: 
piatok, 15 jún, 2018 - 09:00

Dňa 15.6.2018 DHZ Košolná  zorganizoval už 4.ročník športovo-zábavného podujatia pre našich najmenších - pre deti v materskej škôlke. Tento rok sa akcia konala na futbalovom ihrisku z dôvodu stavebných prác na školskom dvore. Pre deti hasiči pripravili zábavné i súťažné disciplíny s hasičskou tématikou, deťom predviedli hasiči požiarny zásah a naši mladí hasiči z mládežníckeho družstva požiarny útok. V závere sa deti povozili na hasičskom aute. V rámci súťažnej disciplíny boli tí najlepší ocenení plišovými hračkami a pre všetkých hašiči darovali veľké hacičšké auto na hranie do školky. Škôlkari sa na deň strávený s hasičmi veľmi dobre pripravili – poďakovanie patrí taktiež pani učiteľkám. Pre hasičov vyrobili pekné kresby s hasičskou tématikou, ktoré si hasiči vystavili vo svojej vitríne v obci. Z tohto pekného dopoludnia si hasiči aj deti odniesli pekné zážitky a všetci sa tešia na ďalší ročník.

Galéria 1: