Okrskové taktické cvičenie - Košolná, jeseň 2016

Dňa 15.10.2016 sa v Košolnej konalo Okrskové taktické cvičenie. V rámci príprav OTC sme dali okrskovým funkcionárom návrh na zmenu organizácie a prístupu k taktickým cvičeniam. Podstatou návrhu na zmenu taktického cvičenia bolo čo najviac priblížiť sa realite počas požiaru – vychádzať z lokálnych podmienok, pripraviť sa na rôzne situácie, koordináciu – velenie počas požiaru ponechať na miestny DHZ. Náš návrh bol akceptovaný a tak sme vybrali tému cvičenia, spracovali sme ju pre podmienky v obci a celé cvičenie bolo pod našim velením. Témou cvičenia bol požiar hospodárskej budovy. Na cvičení sa zúčastnilo 7 DHZ, pričom každý mal vlastnú úlohu vzhľadom na techniku a počet členov s ktorými sa cvičenia zúčastnili. V rámci cvičenia boli riešené úlohy ako koordinácia činností viacerých hasičských jednotiek – velenie na požiarovisku, hasenie hospodárskej budovy, postup pri evakuácii zvierat a majetku, kyvadlová doprava vody a regulovanie dopravy.