Základná príprava členov zásahového tímu apríl 2015

Základná príprava členov zásahového tímu sa konala v klubovni DHZ Košolná.