Obvodové kolo Lošonec 2018

Dňa 16.6.2018 sa konalo obvodové kolo v Lošonci.  DHZ Košolná na tejto súťaži reprezentovalo zmiešané družstvo doplnené o troch chlapcov z dorastu. Družstvo DHZ Košolná na obvodovom kole v Lošonci umiestnilo na 3. mieste.