Pohárová súťaž Špačince 2017

Dňa 26.8.2017 sa naše súťažné družstvo mladých hasičov zúčastnilo na pohárovej súťaži v Špačinciach. Chlapci vo veku 12 až 15 rokov nastúpili v kategórii muži s PPS 1500. Na súťaži sa prezentovali peknými dosiahnutými časmi 22,10 a 23,7 sekundy. Ďakujeme chlapcom za výbornú reprezentáciu nášho zboru a obce.