Súťaž v Špačinciach 2012

Na súťaž o pohár zaslúžilých členov do Špačiniec Košolná vyslala 3 súťažné družstvá a to "A" družstvo mužov, družstvo dorastu a družstvo starých pánov.