Súťažné družstvo dorastu 2009 - 2010

Horný rad zľava: Tomáš Šatura, Matúš Štefanovič, Adam Kekelák, Igor Ponc
Dolný rad zľava: Ľudovít Bobok, Jozef Martinkovič, Jaroslav Belica (nie je na foto)