Suťažné družstvo mladých hasičov 2017

V marci 2017 DHZ Košolná založil súťažné družstvo mladých hasičov, ktoré tvorili týto členovia: Adam Mesíček, Simon Hergott, Jakub Hrdlička, Branislav Orlický, Šimon Jakubčík, Filip Rábara, Ján Mondek, Samuel Bačík, Jakub Šťastný, Sebastian Zigo, Dušan Hornák. V júli sa k družstvu pridal Kristián Jurenka.