Súťažné "A" družstvo mužov 1980 - 1990

Horný rad zľava: Štefan Vachan, Ľubomír Tollarovič st., Milan Bačík, Peter Kramár st., Stanislav Belica, František Belica,
Dolný rad zľava: Štefan Nádašský st., Jozef Vachan, Štefan Polák, Štefan Behúl