Súťažné "A" družstvo mužov 2014

Horný rad zľava: Lea Loučková, Tomáš Martinkovič, Igor Ponc, Igor Rábara, Ľubomír Tollarovič ml.,
Dolný rad zľava: Daniel Birkuš, David Hudek, Lukáš Volek, Tomáš Šatura