Súťažné družstvo r. 1970

Súťažné družstvo JRD Košolná - Dlhá v r.1970