Ján Bartoš

Ján Bartoš - nar. 24.2.1928 - okrskový funkcionár, funkcionár DHZ Košolná. V obci Košolná znovu obnovil v podmienkach ľudovodemokratického Československa požiarne družstvo, aktívne sa podielal na práci miestnej organizácii Čs. zväzu Požiarnej ochrany. Pracoval ako okrskový inštruktor. Velil miestnym požiarnikom 25 rokov a má veľké zásluhy na dosiahnutých úspechoch organizácie, ktorá patrila a patrí k najlepším v okrese Trnava. Vychovával a viedol mládež v rámci Hry plameň. V roku 1989 získal najvyššie zväzové vyznamenanie „Zaslúžilý člen PO ČSFR“ . V roku 1990 požiadal o uvolnenie z funcie veliteľa organizácie z titulu dôchodkového veku a zdravotného stavu. Veliteľskú funkciu po ňom prevzal Ľubomír Tollarovič. Ján Bartoš opustil rady požiarnikov vo veku nedožitých 73 rokov, zomrel 31.1.2001. DHZ Košolná v spolupráci s rodinou Bartošovou na jeho počesť organizovala Pohár hasičských družstiev - " Memoriál Jána Bartoša ". Česť jeho pamiatke.

Ján Bartoš