Ľubomír Tollarovič

Ľubomír Tollarovič starší viedol organizáciu od roku 1990 ako veliteľ DHZ a zároveň aj ako predseda organizáie. Taktiež pôsobil ako okrskový funkcionár kde bol vyhodnotený ako najlepší funkcionár okresu. Aktívne sa venoval výcviku súťažných družstiev, ktoré tvoria silnú zložku hasičského zboru. Dlhodobo pod jeho vedením pracovalo najmä družstvo mužov, ktoré sa v ostatných dvoch desaťročiach vždy prebojovalo z Obvodového kola previerky pripravenosti do Okresného kola. V novodobej historii zboru v rokoch 2000 - 2007 v organizácii aktívne pracovali aj súťažné družstvá dorasteniek a žien. V roku 2010 prevzal najvyššie ocenenie Zaslúžilý člen DPOSR. Veliteľskú a predsednícku funkciu vykonával do konca roku 2014, kde funkcie odovzdal mladšej generácii. V súčastnosti ďalej aktívne pôsobí v organizácii ako člen výboru DHZ Košolná vo funkcii ako organizačný referent.

Ľubomír Tollarovič